پنجشنبه 19 تير 1399
 انتخاب وب سایت

شورای برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

شرح وظایف شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان مرکزی    

1-     تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی و بودجه ریزی استان و انجام وظایف محوله

2-     تشکیل حلسات کمیته ارزیابی و عملکرد برنامه ها و  فعالیت های استان و انجام وظایف محوله

3-     پیشنهاد شش نفر از استادان و صاحب نظران عالی رتبه اقتصادی و کارآفرینان استان به دبیر هیات امنای استان جهت عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان

4-     همکاری با دبیر هیات امنای استان در ارزیابی فعالیت های مختلف واحد ها  و مراکز آموزش استان بر اساس استاندارها و شاخص های ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه

5-     تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف ، مصوبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی با هماهنگی دبیر هیات امنای استان و شوراهای تخصصی استان و ارائه آن به سازمان مرکزی دانشگاه

6-     بررسی و اضهار نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط واحد ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان در زمینه نحوه اجرا ، تغییر و تعدیل در برنامه ها و طرح های در دست اجرای آنها وارائه به دبیر هیات امنای استان

7-     همکاری با رئیس دبیر خانه هیات امنای استان برای تجمیع ، تایید نهایی و ارسال آمار و اطلاعات دانشجویی ، فرهنگی ورزشی ، آموزشی ، پژوهش و فناوری و عمرانی و ....در خواستی سازمان مرکزی از واحد ها و مراکز آموزشی استان

8-     همکاری در پایش مستمر گزارش عملکرد واحد ها و مراکز آموزشی

9-     همکاری با دبیر هیات امنای استان برای بلفیق و تنظیم بودجه سالانه پیشنهادی واحد ها و مراکز آموزشی استان با همکاری روسای واحد ها وجهت ارائه به هیات امنای استان

10-همکاری در پایش و مطالعه مداوم و مستمر در تشکیلات واحدهای تابعه ، وظایف و روشهای اجرایی بمنظور جلوگیری از تکرار، تداخل ، بهبود روشهای کار و ارائه پیشنهادات به دبیر هیات امنای استان جهت اصلاح و طی مراحل قانونی

11-همکاری در برگزاری مستمر کارگروههای تخصصی در امور اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان بمنظور کاهش وابستگی بودجه دانشگاه به منابع شهریه

12-هماهنگی و تنظیم در اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران واعضای هیات علمی و کارشناسان و کارکنان واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی استان و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در چارچوب برنامه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی دانشگاه

13-اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا

 

عمده ترین سیاستها و اهداف معاونت برنامه ریزی در طی برنامه ی راهبردی ششم دانشگاه 

سیاستها

اهداف کلان

مهم ترین اقدامات اجرایی

-1 نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی

-2 بسترسازی توسعه اقتصاد دانش بنیان

-3 تجاری سازی محصولات علمی، پژوهشی و فرهنگی

-4 نهادینه سازی نظام سنجش عملکرد و تعالی سازمانی

-5 بهبود مستمر روشها، فرآیندها و ارتقای سیاست عدم تمرکز

-6 توانمندسازی کارکنان و توسعه دورههای آموزشی کوتاه مدت و تخصصی

-7 نهادینه سازی تفکر آینده پژوهی و آینده شناسی در دانشگاه

1- چابک سازی تشکیلات سازمانی و اصلاح نمودار سازمانی

-2 تجاری سازی چرخه تولیدات پژوهشی در داخل واحد

-3 تعیین عملکرد واحدها بر اساس میزان تحقق برنامه های پیش بینی شده

-4 حداکثر صرفه جویی در تدوین چارت سازمانی واحدها به منظور کاهش هزینه های جاری دستمزد و حقوق

-5 ایجاد نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

-6 اصلاح فرآیندها و روزآمد نمودن نظام تشکیلات و سازمان دهی

-7 بهره گیری از نتایج مطالعات و پژوهشها در برنامه ریزی و ترسیم وضعیت آینده دانشگاه

1- اجرای طرح تجمیع 3، کاهش بروکراسی، چابک سازی و کاهش فرایندهای اداری دانشگاه

-2  استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 -3 راه اندازی سامانة سنجش عملکرد و تعالی سازمانی

 -4 راه اندازی و اجرای سامانه پایش برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه

-5  تجاری سازی فعالیت های تحقیقاتی، علمی و فناوری و فرهنگی، از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان

 

 

 

چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، دانشگاهی پیشرو و سرآمد ،شناخته شده در مجامع علمی، الگو در زمینه فرهنگ و آموزش عالی ،با بهره گیری از کادر علمی توانمند و پویا، دانشجویان علاقه مند، تجهیزات و سیستمهای آموزشی و مراکز پژوهشی پیشرفته، و نظام اداری پویا. این دانشگاه تلاش می نماید با بهره گیری از همه توان خویش پاسخگوی انتظارات درحال تحول جامعه باشد.

همچنین با اعمال مدیریت استراتژیک تلاش می نماید تا یکی از دانشگاه های مطرح در سطح بین المللی گشته و با بهره گیری از همه توان و نیروی انسانی خویش شایستگی خود را ظاهر سازد .

برای دستیابی به چنین مهمی واحد اراک می بایست طی  سالهای  آینده به جایگاه های ذیل نایل گردد:

1.   شناخته شدن نظام دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به عنوان سیستمی پیشرو و الگو در زمینه آموزش       عالی در کشور .

2.      کمک به توسعه صنعتی کشور با بهره‌گیری از نتایج علمی – کاربردی تحقیقات

3.   ارتقاء جایگاه علمی در عرصه منطقه ای ، ملی و بین المللی با کسب قابلیت های لازم برای ارائه خدمات عالی       آموزشی و پژوهشی به کشورهای منطقه و متقاضیان خارج از کشور.

4.   کسب رتبه نخست تولید علم در حوزه های مختلف علوم و ارائه خدمات آموزشی با بهترین کیفیت در منطقه و        کشور.

5.      افزایش سهم دانشگاه در تولید علوم و تحقیقات و انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر دنیا و رفع نیازهای             جامعه از مسیر ارائه آموزشهای عمومی و انجام پژوهشهای کاربردی

6.      دستیابی به فناوری لازم برای تولید محصولات و فرآورده های مهم و تعیین کننده برای جامعه

7.      ارتقای شاخص های کیفیت زندگی کاری  جمعیت تحت پوشش و نیز افزایش انواع و کیفیت ارائه خدمات                 رفاهی

8.      حضور مؤثر و مفید در زمینه ارائه روشهای جدید و طرحهای جامع به منظور حفظ محیط زیست

 

 

 

بیانیه مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

 

    مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی اراک تعهد در توسعه آموزش عالی ، توسعه فعالیت های پژوهشی ، فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی ،آموزش و پرورش نیروهای متخصص و متعهد به اخلاق اسلامی در محیط دانشگاه و سطح جامعه با بهره گیری از روش های نوین آموزش و پژوهش ، می کوشد در سطح مراکز آموزش عالی با توسعه بخش تحصیلات تکمیلی از طریق خودگردانی و توسعه زیر ساخت های لازم دانشگاهی و داشتن حساسیت نسبت به مسایل اجتماعی به قله های افتخار دست یابد.

 برای نیل بدین امر، وظایف زیر را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است:

1. ما به فرهنگ اسلامی, معنویت و رعایت اصول اخلاقی در همه ابعاد اعتقاد و تاکید داریم  و سعی خواهیم کرد با     تامین نیازهای کارکنان, زمینه رشد معنویت را فراهم     کنیم.

2. ما معتقد به حفظ احترام و رعایت جایگاه ویژه هیئت علمی, دانشجویان, کارکنان و بالاخره همه اقشار جامعه            هستیم و جلب رضایت آنان را مقدمه ای برای دست یابی به  رضایت جامعه می دانیم.

3.  سعی خواهیم کرد نیروی انسانی را در عمل ارزشمندترین سرمایه خود بدانیم و زمینه لازم برای مشارکت,           نوآوری و کارگروهی را فراهم کنیم و در جهت ایجاد ارتباطات باز و  متقابل و ایجاد نظام ارزشیابی و شایسته           سالاری تلاش کنیم.

4.  بکارگیری روشهای علمی در حل مشکلات و اداره امور, حرکت بر اساس برنامه, رعایت  نظم و استفاده از تجربه      های مفید مورد توجه ماست. ما مشکلات و نارسایی ها را عمدتا معلول نقص برنامه ریزی و ساختار نامناسب         می دانیم و راه حل این مسائل را در اقدامات  اصولی, علمی و نظام مند جستجو می کنیم.

5.  توسعه پژوهش و انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی به منظور تولید علم و رفع نیازهای  کلیه ذینفعان

6.  تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد و ارتقاء مداوم سطح علمی کارکنان دانشگاه ،  دانش آموختگان و جامعه 

7.  دستیابی به بهترین نتایج و افزایش بهره وری با کمترین هزینه و عدم تخریب محیط  زیست,  برای ما به عنوان          یک سازمان عمومی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

 

 

ارزش های محوری

ما در دانشگاه آزاد اسلامی اراک برآنیم تا با توجه جدی به  مقوله آموزش و پژوهش ، در جهت اعتلای مقام و منزلت اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان نهایت سعی و تلاش خویش را انجام دهیم و با فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب رضایت آنان را برآورده سازیم.

1.      تعهد در برابر پروردگار و میهن اسلامی.

2.      مسؤلیت پذیری و پاسخگو بودن دانشگاه به انتظارات جامعه.

3.      اعتقاد و التزام به فرهنگ اسلامی،کرامت انسانی و اخلاق اسلامی در آموزش و پژوهش.

4.      ارج نهادن به جایگاه والای علم و عالم.

5.      ارتقاء مسؤلیتهای مدنی

6.      اعتقاد و اهمیت به انجام کار گروهی در جوی پویا و خلاق.

7.      مولد ساختن دانشگاه و سعی در تطابق با رشد سریع و جهانی علوم و تکنولوژی.

8.      استفاده از رویکرد مشتری محوری در فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی.

9.      تشویق نوآوری و ارائه پاداش.

10.     ایجاد فرصت هایی برای دست یابی به کمال در تدریس و تحقیقات.

 

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 برنامه راهبردی ششم استان مرکزی